Delara Delaram names

اسم دلارا دلارام الینا

دلارا دلارام الینا

بررسی معنی، ریشه و فراوانی تعداد سه اسم دختر شیک امروزی زیبا و نظرسنجی اسم های دلارا (دل آرا)، دلارام و الینا. درباره اسم الینا قبل تر مفصل صحبت کردیم:

معنی اسم الینا

که یک اسم دختر بین المللی زیباست. درباره اسم های دلارا و دلارام (اسم دختر با د) که هر دو از نام ها فارسی دخترانه هستند نیز در ادامه بیشتر خواهیم گفت. هم چنین این سه اسم را مقایسه می کنیم.

از بررسی تعداد این اسم ها در ایران شروع می کنیم، یعنی فراوانی نام ها که بر اساس آمار ثبت احوال ایران است.

فراوانی اسم ها

دلارا

تعداد اسم دلارا در ایران ۴۶۴۵ نفر است. البته به صورت دل آرا نوشته شده است. اما طبق استعلام تیم نام فارسی از ثبت احوال دلارا به هر دو صورت یعنی دلارا و دل آرا از اسامی مورد تایید ثبت احوال هستند.

دلارام

تعداد اسم دلارام نیز ۷۹۰۷ نفر است. یعنی تقریبا دو برابر تعداد اسم دل آرا.

الینا

تعداد اسم الینا در ایران ۵۱۷۱۰ نفر است. یعنی حدود ۸ برابر اسم دلارام (با فرض صحیح بودن فراوانیشان). که باز رقمی عجیب به نظر می رسد. یعنی به نوعی می توان گفت به تعداد هر دلارا در ایران، ۱۰ نفر با اسم الینا وجود دارند. (کمی عجیب به نظر می رسد). در هر صورت در حال حاضر، منبع موثق تری از ثبت احوال در اختیار نیست.

معنی اسم ها در ثبت احوال

دلارا یعنی ۱- موجب آرامش و شادی دیگران؛ ۲- (در قدیم) محبوب، معشوق؛ ۳- (اعلام) نام همسر دارا (داریوش سوم) و مادر روشنک بنا بر روایات ایرانی.

دلارام یعنی (به مجاز) موجب آرامش خاطر، محبوب، معشوق، با آسودگی خاطر.

الینا یعنی (عربی) (الی= نیکویی، نعمت + نا = ضمیر اول شخص جمع در عربی) نیکویی و نعمت برای ما. {الینا در ثبت احوال عربی معنی شده است.}

نظرسنجی اسم دلارا الینا دلارام

هر سه اسم نام های زیبا و نسبتا محبوب هستند. هر سه معانی زیبایی دارند و تلفظ روانی برای فارسی زبانان دارند. الینا اسم بین المللی است و اگر قصد مهاجرت داشته باشید شاید این نکته برای این اسم مزیت محسوب شود. ضمنا دلارا و دلارام به دلیل داشتن حرف “ر” میانی برای برخی از خارجی زبانها تلفظ روانی ندارد.

در مورد فراوانی نام ها (تعداد اسم ها در ایران) همانطور که گفته شد، طبق آمار ثبت احوال الینا فراوانی بیشتری نسبت به دو اسم دیگر دارد. گرچه این آمار به روز نیست و از سال ۹۶ ثابت مانده! طبق تعاملات چندین ساله ما با دوستان، به نظر می رسد در حال حاضر هر سه اسم فراوانی مشابهی دارند اما فراوانی الینا با سرعت بیشتری در حال رشد است، چون اسمی هست که کمتر شنیده شده.

انتخاب بین این سه اسم تا حدود زیادی سلیقه ای خواهد بود. اما اگر فاکتور بین المللی بودن برایتان اهمیت ندارد دلارا و دلارام می توانند گزینه مناسبی باشند.

نظر شما چیست؟ به نظر شما کدام اسم زیباتر است؟ دلارا، دلارام یا الینا!؟