اسم گندم

معنی اسم گندم

معنی نام گندم

معنی و ریشه دقیق اسم گندم

همانطور که در قسمت اسم دختر ایرانی با گ در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، اسم گندم یک دخترانه با ریشه اوستایی – پهلوی است. اوستایی پهلوی از زبان های باستانی ایرانی هستند. اسمی خوش آوا با معنی ساده اما با ارزش، که چون در دهه های گذشته کمتر برای نامگذاری دختران انتخاب شده، از دید خیلی از والدین ایرانی، گندم یک اسم جدید دخترانه محسوب می شود.

اسم گندم
معنی اسم گندم

در ادامه توضیحات تکمیلی درباره اسم گندم را خواهید خواند.

بیشتر بخوانید