اسم امیر

معنی اسم امیر

امیر

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم امیر در ثبت احوال ایران

معنی امیر

Amir name meaning

امیر یعنی: پادشاه و حاکم. امیر در بعضی نام ها بصورت پیشوند می آید و نام را باشکوه تر می کند. برای مثال در نام های ترکیبی با امیر مثل: امیر رضا، امیر ارسلان (اسم تاریخی)، امیر آراد، امیر آرشام، امیر حسین، امیرساعد و امیربانو (اسم دختر). امیر را می توان جاوید و جاودان نیز معنی کرد. در ادامه بررسی دقیق و تخصصی اسم امير را بخوانید.

ریشه اسم  امیر

ریشه اسم امیر عربی است. از ریشه ا م ر به معنی امر کردن و فرمان دادن. بد نیست بدانید که به عقیده برخی از صاحب نظران امیر واژه ای ایرانی اصیل است. به این شکل که امیر را ترکیب الف + میر می دانند. ترکیبی که در واژگان و اسم های اوستایی مثل نام اوستا (الف + وستا) نیز به چشم می خورد. به این گونه امیر را نامیرا و جاودان معنی می کنند.

Amir name meaning
معنی اسم امیر

بررسی کامل تر اسم امیر را در ادامه می بینید:

بیشتر بخوانید