اسم فرهاد

معنی اسم فرهاد

فرهاد

معنی، ریشه و فراوانی اسم فرهاد در ثبت احوال ایران

همانطور که در قسمت اسم پسرانه با ف و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم فرهاد اسم فارسی پسرانه است. یک نام اصیل ایرانی پسر که در میان شاهان اشکانی نیز بسیار رایج بوده است. فرهاد نام پسرانه محبوب، به خصوص در دهه شصت، یک اسم خوش آوا، ۵ حرفی با معنی زیبا برای پسران است که ریشه پارسی دارد. نامی که از اسامی پسرانه در اشعار حافظ، و اسم های شاهنامه ای محسوب می شود و در اشعار نظامی گنجوی و وحشی بافقی هم بارها آمده است (داستان خسرو و شیرین نظامی و منظومه شیرین و فرهاد بافقی) و این، ریشه اصیل این نام را در فرهنگ ایران زمین  نشان می دهد.

در ادامه درباره اسم فرهاد بیشتر بخوانید.

بیشتر بخوانید