مشاوره انتخاب اسم

اسمهای جدید

فیلم حرف زدن بامزه بچه

کلیپ بچه بامزه!

کودک بامزه!

این بچه بامزه شیطون که از چشماش شیطنت بچه گانه می باره، انگار تازه زبان باز کرده و جواب سوالات مامان باباش رو یه جوری میده که حسابی خنده تون میگیره! حرف زدن این بچه واقعت بامزه است!


Continue reading