نام شهر های جهان

نام شهرهای جهان

در پست های قبلی معنی نام کشور های جهان را قرار دادیم و در این قسمت لیست کامل نام شهرهای جهان را قرار داده ایم.

نام شهر های جهان
اسم شهرهای دنیا

در ادامه لیست اسم شهرهای جهان را که بر اساس حرف اول کشور مربوطشان مرتب شده اند را خواهید دید که شامل پایتخت آن کشور و شهرهای دیگر آن کشور است:

بیشتر بخوانید