پسر مرد اردیبهشتی

طالع بینی و خصوصیات مرد متولد اردیبهشت

مرد متولد اردیبهشت ماه

خصوصیات مرد و پسر متولد اردیبهشت

Son of May
پسر و مرد اردیبهشت

اردیبهشت

همانطور که در وب سایت نام فارسی و معنی نام ماه ها اشاره شد، در منابع زبانی ایران باستان معنی ماه اردیبهشت این چنین است:

معنی ماه اردیبهشت

اردیبهشت یعنی:

اردیبهشت نام دومین ماه سال و روز دوم هر ماه در گاهشماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا اشاوهیشتا و در پهلوی اشاوهیشت و در فارسی اردیبهشت گفته شده که واژه ای است مرکب از دو جزء:
جزء اول (اشا) از جمله لغاتی است که معنی آن بسیار منبسط است، راستی و  درستی، تقدس، قانون و آئین ایزدی، پاکی و بسیار هم در اوستا به کار برده  شده است. جزء دیگر این کلمه که واژه (وهیشت)، صفت عالی است به معنای بهترین، بهشت فارسی به معنی فردوس (= پردیس که اسم دخترانه هم هست) از همین کلمه است. در مجموع این کلمه به  بهترین راستی و درستی است. در عالم روحانی نماینده صفت راستی و پاکی و تقدس اهورامزداست و در عالم مادی نگهبانی کلیه آتش های روی زمین به او سپرده  شده است. در معنی ترکیب لغت اردیبهشت (مانند بهشت) هم آمده است.

خصوصیات کلی مرد اردیبهشت ماهی

مرد اردیبهشت در یک نگاه

هیچ موجودی در دنیا به اندازه گربه و مرد متولد اردیبهشت در مقابل ناز و نوازش نرمش از خود نشان نمی دهد! در خانواده پدری است بی نظیر و برای بچه های خود در یک دستش زر و در یک دستش شلاق است. وای به روزی که برنجد  وای اگر قهر کند. مرد متولد اردیبهشت دیر ناراحت می شود اما اگر ناراحت بشود دنیا را به هم می ریزد!

او زن شوخ و شنگ، ظریف و زنانه، عاقل و سیاستمدار و مطیع و خانه دار را در حد پرستش دوست دارد.

لابد تصور می کنید که یک مرد متولد برج ثور آدمی است آرام، اهل عمل، حساس و همانند صخره ای عظیم پابرجاست. این تصور شما کاملا درست است و با حقیقت وفق می دهد. شما به علاوه ممکن است متوجه این نکته نیز شده باشید که آدمی است محتاط و مصمم،ضمنا اصلا رویایی نیست و احکام قلبش بر مغزش حکومت نمی کند. یک مرد اردیبهشتی ممکن است برای انتخاب شما به عنوان یک همسر مدت ها وقت صرف نماید.

او وقتی هم که فهمید شما همانی هستید که می خواهد  وقتی تصمیم گرفت که شما را بدست بیاورد، آن وقت جوزای عاشق پیشه هم در مقابلش لنگ می اندازد، او حتی کاری می کند که اسد پر جنب و جوش و عقرب آتشی مزاج هم در مقابلش احساس حقارت بکنند. این موجود آرام و مصمم و اهل عمل می تواند هر روز صبح برای شما یک دسته گل سرخ فوق العاده زیبا بفرستد و این کار را آنقدر ادامه بدهد و تا اینکه در مقابلش تسلیم بشوید و حاضر به ازدواج با او بشوید. او حتی ممکن است یک شعر عاشقانه هم بگوید و یا یک قطعه شاعرانه هم بنویسد ولی از فرط کمرویی آن را بدون امضا برایتان ارسال نماید.

در ادامه خصوصیت مردان متولد اردیبهشت و شخصیت شناسی مرد اردیبهشت را خواهید خواند:

بیشتر بخوانید