معنی اسم صنم Name meaning

معنی اسم صنم

معنی نام صنم

معنی و ریشه دقیق اسم صنم

در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام دیده اید، *اسم صنم* یک اسم زیبا برای دختران است. نامی که چون ریشه عربی دارد خیلی آن را نام دخترانه مذهبی می دانند. در ادامه به بررسی نام صنم که یک اسم بین المللی دخترانه است خواهیم پرداخت.

معنی اسم صنم Name meaning
صنم Sanam

بیشتر بخوانید