معنی اسم آنیل

معنی اسم آنیل

معنی نام آنیل

معنی و ریشه دقیق اسم آنیل

Anil name meaning
معنی اسم آنیل Anil name meaning

همانطور که در قسمت اسم پسر با آ در وبسایت نام فارسی دیده اید، اسم آنیل یک اسم پسر و دختر ایرانی خوش آوا با ریشه ترکی آذری است که معنی زیبا دارد. این اسم چند سالی است فقط برای نامگذاری دختر هم استفاده می شود و در حال حاضر در ثبت احوال اسم دختر ثبت شده است. آنیل اسم محبوب بین ایرانیان و به خصوص آذری زبانان برای نامگذاری فرزند پسر و دختر که چون سال ها برای نامگذاری فرزند استفاده نشده امروز یک اسم جدید از نظر خیلی پدر مادرها به حساب می آید.

در ادامه توضیحات تکمیلی درباره اسم آنیل را خواهید خواند:

بیشتر بخوانید