الیار

معنی اسم الیار

الیار

معنی، ریشه و فراوانی (تعداد) اسم الیار در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم الیار

همانطور که در قسمت اسم پسر با ا در وبسایت و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم الیار اسم پسرانه ترکی – فارسی، نامی خوش آوا به سبب وجود آوای “ا” در ابتدا و انتهای نام؛ اسم الیار یک نام ترکی و فارسی است.

الیار اسم دختر یا پسر؟

خیلی از دوستان هم پرسیده بودند که الیار اسم دختره یا پسر و در پاسخ به آن دوستان مجدد عرض می کنیم که الیار اسم پسر است. بسیاری از نام های زیبای ترکی دارای پیشوند ال به معنی ایل (قبیله، مردم و خانواده) در فارسی هستند. نام هایی مثل الناز، المیرا، ائلوین، ایلناز، الیناز و خیلی اسامی دیگر که در قسمت اسم تورکی می توانید این اسامی زیبا را ببینید.

Elyar name meaning
معنی اسم الیار

توضیحات تکمیلی درباره نام الیار را در ادامه می بینید:

بیشتر بخوانید