رامتین

معنی اسم رامتین

رامتین

معنی، ریشه، فراوانی و تعداد اسم رامتین در ثبت احوال ایران

معنی رامتین Ramtin name meaning

رامتین یعنی نوازنده، سازنده. در برخی منابع رامتین معادل رامین و رامسین هم ذکر شده است. رامتین را اگر هم ریشه با رام، آرام و آرامش بدانیم معنی آرام و متین نیز برایش قابل تعبیر است. رامتین اسم عاشق ویس در منظومه ویس و رامین بوده است. هم چنین رامتين نام یکی از موسیقیدانان در دوره ساسانیان بوده است.

بر اساس تعبیر تاریخی خیلی از شعرای ایران زمین (که در ادامه اشاره کرده ایم)، رامتين معادل رامين است. بر این اساس و ترکیب رام + تین (ین) رامتین به معنی منسوب به آرام و مجازا آرام معنی می شود. مثل ترکیب اسم هایی چون آرتین، آرسین و راستین که شامل دو قسمت اسم + پسوند نسبت هستند.

ریشه اسم رامتین

ریشه نام رامتین فارسی است. خیلی ها رامتین را شکل دیگر اسم رامین (عاشق ویس) می دانند. همانطور که فرخی سیستانی (از شاعران نامدار پارسی سدهٔ پنجم قمری است) می فرماید:

خوشتر آید روز جنگ آواز کوس او را بگوش /  زآنکه مستان را سحرگه بانگ چنگ رامتین.

رامتین اسم دختره یا پسره؟

سوال برخی از دوستان بود که رامتین اسم پسرانه است یا دخترانه؟ پاسخ مشخص است رامتین اسم پسرانه هست.

معنی رامتین
معنی اسم رامتین

اسم رامتین در لغت نامه دهخدا

معني اسم رامتين در دهخدا:

رامتین: (اِخ) واضع چنگ و استاد در نواختن این ساز و برخی وی را با رام (رامین) عاشق ویس یکی دانسته اند: فرخی که در بابل اشاره کردیم و شعرای دیگر:

  • حاسدم گوید که شعر او بود تنها و بس بازنشناسد کسی بربط ز چنگ رامتین. منوچهری.
  • چنین شراب و چنین ساقیی بنگریزد ز مطربی که ببرچنگ رامتینش بود. خلاق المعانی.
  • بر فلک برداشته خورشید جام و آنگهی بر سما بنواخته ناهید چنگ رامتین. عبدالواسع جبلی.
  • چنین شراب و چنین ساقیی بنگریزد ز مطربی که به برِ چنگ رامتینش بود. خلاق المعانی.
  • بربسته مرغ زیر و بم چنگ در گلو بی اهتمام باربد و سعی رامتین. قآانی.
  • رامشگر از آهنگ شد غوغافکن در چارحد بر لب سرود باربد در چنگ چنگ رامتین. قاآنی.
  • گفتی بسحر تعبیه کرده ست نوبهار در چنگ مرغ زمزمهٔ چنگ رامتین.قاآنی.
  • تا آن بمی طرازد آن جام زرفشان را تا این نکو نوازد آن چنگ رامتین را.قاآنی.

و رجوع به فرهنگهای رشیدی، برهان، انجمن آراء، شرفنامهٔ منیری، و شعوری و مقدمهٔ ویس و رامین چ محجوب ص ۱۰۲ شود.

رامتین = (اِخ) نام دهی بوده در بخارا. نرشخی در تاریخ بخارا گوید: رامتین کهندزی بزرگ دارد و دیهی استوار است و از شهر بخارا قدیمتر است و در بعضی کتب آن دیه را بخارا خوانده اند و از قدیم باز مقام پادشاهان است و بعد از آنکه بخارا شهر شد پادشاهان زمستان بدین دیه باشیده اند و در اسلام همچنین بوده است و ابومسلم رحمه اللََّه چون ببخارا رسیده بدین دیه مقام کرده است و افراسیاب بنا کرده است این دیه را. و افراسیاب هر گاهی که بدین ولایت می آمده جز بدین دیه بجای دیگر نباشیده است و اندر کتب پارسیان چنان است که وی دو هزار سال زندگانی یافته است و وی مردی جادو بوده است و از فرزندان نوح ملک بوده است و وی داماد خویش را بکشت که سیاوش نام داشت و سیاوش را پسری بود کیخسرو نام، وی بطلب خون پدر بدین ولایت آمد با لشکری عظیم. افراسیاب دیه رامتین را حصار کرد و دو سال کیخسرو بر گرد حصار با لشکر خویش بنشست و در مقابلهٔ وی دیهی بنا کرد و آن دیه را رامش نام کرد و رامش برای خوشی او نام کردند و هنوز این دیه آبادان است و در دیه رامش آتشخانه نهاد و مغان چنین گویند که آن آتشخانه قدیمتر …

معني اسم رامتين در لغت نامه عمید:

رامتین در فرهنگ لغات عمید معنی نشده است.

معنی اسم رامتین در قرآن

اسم رامتین در قرآن نیامده است که معنی داشته باشد.

اسم رامتین در ثبت احوال

فراوانی اسم رامتین در ثبت احوال ایران

تعداد اسم رامتین در ثبت احوال در حال حاضر نامشخص است اما رامتين از جمله اسامی پسرانه با فراوانی نسبتا کم در ایران است.

معنی رامتین در ثبت احوال ایران

رامتین = رامسین، رامین. نوازنده. سازنده. نام شخصی كه واضع چنگ بوده. + ن رامین و رامسین.

اسم های مشابه رامتین

اسم دختر که به رامتین بیاد

نام های دخترانه باران، رزا، ارمیا، رامونا، آیلین، رومینا و روشنک از جمله اسم های دخترانه متناسب با رامتین هستند.

اسم پسر که به رامتین بیاد

نام های پسرانه رامبد، آبتین، راستین، متین، روهان و رامین از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام رامتین هستند. قسمت اسم های پسر با ر را نیز ببینید حتما.

اگر شما هم به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید قسمت مشاوره اسم را ببینید.

اسم رامتین به انگلیسی

طراحی اسم رامتین Ramtin به انگلیسی برای پروفایل با فونت زیبا

Ramtin
اسم رامتین به انگلیسی

اسم رامتین به ژاپنی

رامتین به ژاپنی به صورت ラムティン نوشته می شود.

ابجد اسم رامتین

دانستن عدد ابجد اسم رامتین به تنهایی چیزی را مشخص نمی کند. قسمت ابجد اسم را ببینید.

نظرسنجی اسم رامتین

اسم رامتین قشنگه؟

نظر شما درباره اسم رامتین چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟ در قسمت نظرات دیدگاه خود را درباره اسم رامتين بنویسید.

منابع

  1. وبلاگ نام فارسی، نوشته دکتر نیکزاد، مقاله ۲۶۱
  2. لغت نامه دهخدا | رامتین.