سهراب

معنی اسم سهراب

سهراب

معنی، ریشه و فراوانی (تعداد) اسم سهراب در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم سهراب

معنی سهراب

سهراب به چه معناست؟ Sohrab Name Meaning

سهراب در منابع نسبتا معتبر فارسی معنی نشده است اما برخی آن را معادل سرخاب (سرخ آب) و مجازا معنی سهراب را سرخروی، شاداب دانسته اند. برخی دیگر نیز سهراب را یاقوت و شراب معنی کرده اند.

سهر (سُهر) در فرهنگ لغات عمید سرخ معنی شده است. بر این اساس سهراب را “کسی که آب و رنگ سرخ دارد”، “سرخ روی” و مجازا شاد و سرزنده معنی می کنند. که البته همانطور که در قبل اشاره کردیم متاسفانه در منبعی مشخص به این معنی اشاره نشده است.

ریشه اسم سهراب

ریشه نام سهراب فارسی است. سهراب از اسامی پسرانه در شاهنامه فردوسی و از شخصیت های مهم آن، نام پسر رستم دستان و اسامی اصیل ایرانی محسوب می شود. سهراب در فرهنگ ایرانی یادآور داستانی تلخ در ادبیات مان است. داستانی که در آن سهراب مظلومانه توسط شخصیت بزرگ شاهنامه کشته می شود. این تراژدی دو بعد دارد یکی مرگ سهراب و دیگری غم رستم بعد از آن حادثه. محمدعلی اسلامی ندوشن، از پرکارترین ادبیات و پژوهشگران معاصر ایران، این تراژدی را “تراژدی بی خبری” نامیده است.

علی رغم این ماجرای تلخ سهراب فرزند رستم، اسم سهراب از اسامی زیبا و اصیل ایرانی برای فرزند پسر هست. چرا که سهراب پسر رستم، تنها سهراب در ایران باستان و معاصر نبوده و نیست. علاوه بر این باید بدانید که هومان و بارمان پهلوانان تورانی، از افراسیاب دستور می‌گیرند در جنگ میان توران و ایران، جلوی آشنایی سهراب و رستم را بگیرند.

با وجود اینکه هومان و بارمان شاید مسببین اصلی وقوع تراژدی رستم و سهراب بودند اما قطعا نامشان از اسامی نامحبوب در بین ایرانیان امروزی نیستند. چرا که هر دو نام علاوه بر زیبایی در آوا، معنی زیبایی دارند. نمونه دیگری از شخصیت های بزرگ فرهنگ ایرانی با نام سهراب، می توان به شاعر گرانقدر، سهراب سپهری اشاره کرد.

❤️ در ادامه بررسی کامل اسم سهراب را خواهید دید.

بیشتر بخوانید