Kian Roham name

اسم رهام و کیان

رهام و کیان Roham Kian name

هر دو نام از اسم های پسرانه امروزی و محبوب در ۵ سال اخیر هستند و از دید پدر مادر ها، به اصطلاح از اسامی جدید پسرانه به شمار می روند. هر دو از نظر آوایی روان، کوتاه و اسم پسر ۴ حرفی. فقط تلفظ رهام در کشورهای خارجی کمی مشکل است ( به دلیل وجود حرف ه میانی). ضمنا اسم رهام اسم پسر شاهنامه ای است. در ادامه معنی کوتاه اسم رهام و معني كيان را قرار داده ایم و به مقایسه این دو نام می پردازیم:

بیشتر بخوانید