اسم آوین

معنی اسم آوین

نام آوین

معنی، ریشه و فراوانی (تعداد) اسم آوین در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم آوین

همانطور که در قسمت اسم دختر با آ در وبسایت نام‌فارسی دیده اید، اسم آوین یک اسم دختر ایرانی اصیل و خاص با فراوانی خیلی کم است. نام آوین چون سال ها برای نامگذاری استفاده نشده امروزه یک اسم دختر جدید از نظر خیلی پدر و مادرها محسوب می شود.

در ادامه توضیحات تکمیلی و همه چیز درباره اسم آوین را خواهید خواند:

بیشتر بخوانید