اسم دوران

معنی اسم دوران

دوران

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم دوران در ثبت احوال ایران

دوران از جمله اسم های با فراوانی کم در ایران است که حدود یک سال است به دلیل تعداد کم و خاص بودن، مورد توجه برخی از دوستان که به دنبال اسم های خاص تر هستند، قرار گرفته است. در واقع به علت اینکه اسم دوران کم شنیده شده است، به اصطلاح عام یک اسم جدید پسر محسوب می شود.

معنی دوران Doran name meaning

دوران یعنی: روزگار، دوره، عهد، عصر. هم چنین دوران نام چند ده در ایران است.

ریشه اسم دوران

ریشه نام دوران عربی است. اما اگر دوران را معادل اسم Duran که البته تلفظ متفاوتی با دوران دارد در نظر بگیریم، اسم لاتین هم هست. اسم Duran به معنی ماندگار، استوار، محکم و راسخ است. اسمی پسرانه است که در غرب برای نام خانوادگی نیز کاربرد داشته است.

Doran name meaning era
معنی اسم دوران و ریشه نام

❤️ همه چیز درباره اسم دوران را در ادامه خواهید خواند.

بیشتر بخوانید