سامان

معنی اسم سامان

نام سامان

معنی، ریشه و فراوانی (تعداد) اسم سامان در ثبت احوال ایران

هم چیز درباره اسم سامان

همانطور که در قسمت اسم پسر با س و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم سامان اسم فارسی پسرانه است. نامی تاریخی که همیشه اسمی خاص برای ایرانیان بوده و هست. سامان یک اسم خوش آوا، یک نام پسر ۵ حرفی زیبا با معنی زیبا برای پسران که ریشه پارسی دارد. در ادامه درباره اسم سامان بیشتر بخوانید.

در ادامه می بینید: معنی، تعداد اسم سامان در ایران، طراحی سامان به فارسی و انگلیسی، اسمنوشته نام سامان و …

بیشتر بخوانید