معنی اسم فرشاد

معنی اسم فرشاد

معنی نام فرشاد

معنی و ریشه دقیق اسم فرشاد

همانطور که در قسمت اسم پسر با ف و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم فرشاد اسم فارسی پسرانه است. فرشاد نامی پسرانه محبوب، یک اسم خوش آوا، ۵ حرفی با معنی زیبا برای پسران که ریشه پارسی دارد.

معنی اسم فرشاد

در ادامه درباره اسم فرشاد بیشتر بخوانید.

بیشتر بخوانید