اسم میران

معنی اسم میران

میران

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم میران در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم میران

معنی میران Miran name meaning

میران یعنی: شاهانه، امیرانه، به مثال شاه، قدرتمند و با شکوه. از ترکیب میر (امیر) + “ان” (پسوند نسبت) ساخته شده است.

ریشه اسم میران

ریشه نام میران فارسی است. گرچه شاید از دید واژه شناسی به این کلمه نگاه شود و “امیر” را واژه ای عربی بدانیم، میران را به عنوان واژه، واژه ای فارسی – عربی تلقی خواهیم کرد. اما آیا میران به عنوان اسم در بین اعراب کاربرد دارد؟ ضمنا توجه شود که ميران با نام میلان اشتباه نشود.

میران Miran در دیگر زبان ها

بر اساس منابع انگلیسی زبان، نام ميران Miran اسم پسرانه و از ریشه اسلاویک و به معنی صلح و جهان است.

معنی اسم میران
معنی و ریشه اسم میران

❤️ در ادامه بررسی کامل اسم میران را خواهید دید.

بیشتر بخوانید