اسم نوژان

معنی اسم نوژان

نام نوژان

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم نوژان در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم نوژان

Nojan Nozhan’s name

همانطور که در قسمت اسم دختر با ن و اسم های دختر فارسی در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، اسم نوژان یک نام دخترانه زیبا با ریشه فارسی است. اسمی خوش آوا با معنی زیبا و لطیف. در ادامه توضیحات تکمیلی درباره اسم نوژان را خواهید خواند.

معنی نوژان
معنی نوژان

بررسی کامل اسم نوژان را در ادامه ببینید:

بیشتر بخوانید