پارمیدا پارميدا

معنی اسم پارمیدا

معنی نام پارمیدا

معنی و ریشه دقیق اسم پارمیدا

در قسمت اسم های دختر با پ (نام فارسی) در وبسایت و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، اسم پارمیدا یک اسم فارسی اصیل ایرانی است که به دلیل اینکه سالها برای نامگذاری انتخاب نشده بود، اسم جدید دختر برای خیلی از پدر مادر ها به حساب می آید. (گرچه ریشه اوستایی این نام گویای اصالت آن است.)

پارمیدا
معنی اسم پارمیدا

توضیحات تکمیلی

معنی پارمیدا

اسم پارمیدا یعنی چه؟

نام پارمیدا معادل نام پارمیس است. پارمیدا تغییر یافته نام اوستایی پرومیثه یا پرومیزد و به معنی بانوی دانا دانشمند یا بانوی پرمهر (بسیار مهربان) است. جالب است بدانید پارامیدا صورت دیگر نام پارمیدا است که البته پارمیدا به خاطر تلفظ راحت تر بیشتر برای نامگذاری انتخاب می شود.

NameFarsi.com

ریشه اسم پارمیدا

 اسم پارمیدا یک اسم دخترانه اصیل فارسی است و البته صورت فارسی اسم پرومیثه یا پرومیزد که نام هایی اوستایی هستند. (زبان اوستایی زبان کهن ایرانیان است، همانند زبان پهلوی.

پارمیدا پارمیدا
پارمیدا معنی اسم پارمیدا

اسم های ایرانی هم معنی با پارمیدا

پارمیس، پرمیس، پارامیس، پارامیدا

برای مشاهده اسم های هماهنگ با اسم پارمیدا قسمت اسم دوقولو دختر یا اسم دوقلو دختر پسر را ببینید.