اسم راحیل

معنی اسم راحیل

نام راحیل

معنی، ریشه، فراوانی و تعداد اسم راحیل در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم راحیل

در قسمت اسم دختر ایرانی با ر در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم راحیل یک اسم دخترانه با ریشه عبری است که معانی مختلفی برای آن آمده. اعتقاد خیلی از دوستان این هست که راحیل در قرآن آمده و یک نام مذهبی دخترانه محسوب می شود. اما با تحقیقی که کردیم دیدیم نام راحیل در کتاب قران نیامده است. اما در هر صورت این اسم از نظر خیلی از پدر مادر ها یک اسم مذهبی دخترانه به حساب می آید.

در ادامه توضیحات کامل درباره نام راحیل را خواهید خواند:

بیشتر بخوانید