معنی اسم شهرو

معنی اسم شهرو

معنی نام شهرو

معنی و ریشه دقیق اسم شهرو

همانطور که در قسمت اسم های دختر با ش در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، اسم شهرو یک نام دخترانه فارسی است. اسمی خوش آوا با معنی زیبا که چون در دهه های گذشته کمتر برای نامگذاری دختران انتخاب شده، از دید خیلی از والدین ایرانی، شهرو یک اسم جدید دخترانه محسوب می شود.

اسم شهرو در برخی منابع نام پسر آمده است و در برخی منابع دیگر که در ادامه به آن اشاره می شود اسم دختر؛ اسم شهرو در حال حاضر در ثبت احوال نام دخترانه ثبت می شود چیزی که با تاریخچه این اسم نزدیکی بیشتری دارد.

معنی اسم شهرو

در ادامه توضیحات تکمیلی درباره اسم شهرو را خواهید خواند:

بیشتر بخوانید