اسم آتوسا

معنی اسم آتوسا

آتوسا

معنی، ریشه و فراوانی (تعداد) اسم آتوسا در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم آتوسا

معنی آتوسا Atousa name meaning

آتوسا یعنی: زبردست، ماهر. در برخی منابع معنی هدیه نیک (اعطای غنی و با ارزشمند) نیز برایش آمده است.

ریشه اسم آتوسا

ریشه نام آتوسا فارسی و بهتر است بگوییم آتوسا یک اسم اوستایی هست. گرچه برخی منابع این اسم را یونانی می دانند. اما شاید بهتر باشد که بگویند آتوسا صورت یونانی اسم هوتسا و در واقع نام زرتشتی هتوئسه هست.

تاریخچه آتوسا

آتوسا در تاریخ ایران جایگاه ویژه ای دارد. آتوسا یا هُتوسه دختر کوروش بزرگ، شهبانوی پادشاه هخامنشی داریوش بزرگ، و مادر خشایارشا بود. به گواهی مورخین یونانی، آتوسا تاثیرگذارترین همسر داریوش بزرگ بوده. به گفته مورخین یونانی، آتوسا خصلت‌های نظیر قدرت‌طلبی، درایت و اقتدار داشت.

اطلاعات کامل درباره اسم آتوسا را در ادامه خواهید دید.

بیشتر بخوانید