اسم سامین Samin

معنی اسم سامین

نام سامین

معنی، ریشه و فراوانی اسم سامین در ثبت احوال ایران

در قسمت اسم پسر با س و همچنین اینستاگرام نام فارسی هم گفتیم، اسم سامین اسم فارسی پسرانه است. از جمله اسم های اصیل ایرانی در ترکیب با سام. از آنجا که اسم سامین در دهه های اخیر کمتر برای نامگذاری انتخاب شده، از دید والدین یک اسم پسر جدید به حساب می آید. سامین یک اسم خوش آوا، با معنی زیبا برای پسران است که ریشه پارسی دارد.

در ادامه درباره اسم سامین بیشتر بخوانید:

بیشتر بخوانید