شاهین

معنی اسم شاهین

شاهین

معنی، ریشه و فراوانی (تعداد) اسم شاهین در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم شاهین

معنی شاهین

شاهین به چه معناست؟ Shahin Name Meaning

شاهین را همه جا به عنوان نام پرنده معنی می کنند. اما بد نیست بدانید وجه تسمیه شاهین در گذشته این بوده که شاهین (پرنده) به دلیل شکوه، توانایی و تقدسش میان مردم، در واقع شاه مرغان (پرندگان) نامیده می شده است. پس از نظر لغوی شاهین یعنی همانند شاه، شاهانه، باشکوه و قدرتمند. از ترکیب شاه + پسوند نسبت “ین”. شاهین به عنوان اسم پسرانه را می توان مثل شاه (با شکوه و توانمند) معنی کرد، مثل اسم شاهان.

معنی شاهین به ترکی

دوستان ترک زبان اگر اسم شاهین در ترکی معنی خاصی دارد، در قسمت نظرات بفرمایند.

ریشه اسم شاهین

شاهین از نام های اصیل ایرانی و دنیا هست. چرا که نام بیست و دو تن از سران و ناموران ایرانی و ارمنی و ترک در تاریخ ایران باستان بوده است. ریشه نام شاهین فارسی است.

معنی اسم شاهین
معني و ريشه اسم شاهين

❤️ در ادامه بررسی کامل اسم شاهین را خواهید دید.

بیشتر بخوانید