اسم ماهوین

معنی اسم ماهوین

ماهوین

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم ماهوین در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم ماهوین

معنی ماهوین

ماهوین یعنی چه؟ Mahvin name meaning

ماهوین یعنی: مثل ماه، منسوب به ماه. زیبا. اسم ماهوین از ترکیب دو واژه “ماه” و “وین” ساخته شده است. پسوند وین بر اساس منابع فارسی و سنسکریت، پسوند نسبت و یا تصغیر است. پس شاید اسم ماهوين را بتوان ماه کوچک نیز معنی کرد.

ریشه اسم ماهوین

ریشه نام ماهوین فارسی است.

❤️ در ادامه بررسی کامل اسم ماهوین را خواهید دید.

بیشتر بخوانید