معنی اسم مها

مها

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم مها در ثبت احوال ایران

معنی مها Maha name meaning

مها یعنی: ابر

ریشه اسم مها

ریشه نام مها فارسی (مازنی) است.

اسم مها در ثبت احوال ایران

فراوانی مها در ثبت احوال

تعداد اسم مها در ثبت احوال  ۳۴۲۲ نفر است.

معنی مها در ثبت احوال

مها = بزرگ، بزرگتر. [چنانچه اين كلمه مَها /mahā/ تلفظ شود منسوب به ماه است؛ (به مجاز) زيبارو].

اسم های مشابه مها

اسم دختر که به مها بیاد

نام های دخترانه  سها و ثنا  از جمله اسم های دخترانه متناسب با مها هستند.

اسم پسر که به مها بیاد

نام های پسرانه پرهام و هورام   از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام مها هستند.

اگر شما هم به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم مها چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟