اسم والا

معنی اسم والا

والا

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم والا در ثبت احوال ایران

معنی والا Vala name meaning

والا یعنی: بلند مرتبه، عزیز، گرامی، اصیل، هر یک از اشراف دارای ارج و اهمیت، برتر، شایسته، پسندیده.

والا نامی است که در دو سال اخیر بیش از گذشته شناخته شده و مورد استقبال پدر و مادرهای امروزی برای انتخاب اسم فرزند پسر قرار گرفته است. اسم والا به دلیل فراوانی کمی که دارد، به اصطلاح عام یک اسم جدید پسر محسوب می شود.

خیلی از دوستان معنی اسم های ترکیبی با والا را پرسیدند، اسم هایی مثل امیر والا یا والایار:

معنی اسم امیر والا

ترکیب امیر و والا: پادشاه گرانقدر، شاه گرامی. مجازا یعنی مورد احترام و گرامی.

معنی اسم والارضا (والا رضا)

ترکیب امیر و رضا: رضا اسمی مذهبی و لقب امام هشتم شیعیان.

معنی اسم والایار

ترکیب والا و یار به معنی یار گرانقدر، بار عزیز.

محمد والا

ترکیب محمد و والا هست. محمد به معنی ستوده شده، پس محمدوالا یعنی عزیز ستایش شده.

ریشه اسم والا

ریشه نام والا فارسی است. بر اساس لغت نامه دهخدا، والا صفت هست و به معنی بلند و مرتفع. به نوعی معادل واژه بالا هست. از این حیث شاید بتوان گفت از نظر ریشه واژه، تشابه با واژگان کردی دارد. نمونه هایی مثل آوان که در فارسی معادل آبان است و خیلی مثال های دیگر.

معنی اسم والا
معنی والا ریشه اسم

در ادامه بررسی کامل اسم والا را ببینید.

بیشتر بخوانید