معنی اسم موژان

موژان

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم موژان در ثبت احوال ایران

معنی موژانMojan name meaning

موژان یعنی: موجان، گل نرگسی که نو شکفته و تازه درحال بازشدن است.

ریشه اسم موژان:

ریشه نام موژان فارسی است.

معنی و فروانی اسم موژان در ثبت احوال ایران:

فراوانی موژان در ثبت احوال

تعداد اسم موژان در ثبت احوال ۲۵۶۹ نفر است.

معنی موژان در ثبت احوال

موژان= (= موجان) (در قديم) خمار، پر كرشمه (چشم).

موژان

اسم های مشابه موژان:

اسم دختر که به موژان بیاد

نام های دخترانه  از جمله اسم های دخترانه متناسب با موژان هستند.

اسم پسر که به موژان بیاد

نام های پسرانه از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام موژان هستند.

اگر شما هم به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم موژان چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟

اسم های مشابه موژان:

اسم دختر که به موژان بیاد

نام های دخترانه  از جمله اسم های دخترانه متناسب با موژان هستند.

اسم پسر که به موژان بیاد

نام های پسرانه از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام موژان هستند.

اگر شما هم به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم موژان چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟