مشاوره انتخاب اسم

اسمهای جدید

نام دخترانه با پ

اسم دختر با پ

لیست نام دختر ایرانی با حرف پ

شامل اسم های زیبای دختر ایرانی (اسم کردی، ترکی، اوستایی و …) با حرف پ

اسم دختر ایرانی با پ

اسم دختر با پ

ردیف اسم ایرانی ریشه نام  معنی اسم
۱ پارلا ترکی  درخشنده و نورانی
۲ پارلار ترکی  = پارلا، درخشان، منور، نورانی، پخش کننده نور
۳ پانته آ یونانی  نام همسر آبرداتاس (پادشاه شوش در زمان کوروش کبیر)
۴ پانی هندی   آب
۵ پانیسا هندی، فارسی   همانند آب، مرکب از پانی به معنای آب و سا پسوند شباهت
۶ پرزین کردی   پرچینی از گل های ریز به دور باغات
۷ پرشنگ کردی   قطره های آب که پاشیده می شود.
۸ پرنگ کردی   هم به ضم پ و هم به کسر پ خوانده می شود، نور و فروق گوهر، برق شمشیر، برق و تلألو هر چیز، هم نین نوعی فلز مرکب از مس و روی و برنج را گویند.
۹ پروچستا اوستایی، پهلوی   سرشار از علم و دانش، نام سومین دختر زردشت اسم ترکی
۱۰ پروچیستا اوستایی، پهلوی   = پروچستا
۱۱ پروشات اوستایی، پهلوی   بسیار شاد، نام همسر داریوش دوم پادشاه هخامنشی
۱۲ پژال کردی   جوانه نازک، شاخه های تازه روییده و ریز درخت
۱۳ پینار ترکی   سرچشمه
www.NameFarsi.com

◄ مشاهده ادامه: نام دختر فارسی با پ

اسم دختر با پ

نام دخترانه با پ