اسم ویستا

معنی اسم ویستا

نام ویستا

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم ویستا در ثبت احوال ایران

همانطور که در قسمت اسم دختر با و گفتیم اسم ویستا یک اسم ایرانی با ریشه فارسی است. اسم دختر ۵ حرفی خوش آوا که فراوانی به نسبت کمی دارد و از این رو از دید خیلی از پدر مادر ها یک اسم دختر جدید و امروزی به حساب می آید، گرچه از اسامی اصیل و قدیمی پارسی است.

در ادامه معنی دقیق و ریشه نام ویستا را خواهید دید:

بیشتر بخوانید

اسم دخترانه با و

اسم دختر با و

لیست نام دختر ایرانی با حرف و

شامل اسم های زیبای دختر ایرانی (اسم دختر کردی، عربی و …) با حرف و

اسم دخترانه با و
اسم دختر با و

لیست کامل اسم دختر ایرانی با حرف واو

ردیف نام ایرانی ریشه اسم   معنی نام
۱ وادی عربی   سرزمین، رود
۲ وارتوش ارمنی   نام گلی سرخ و ظریف.
۳ واله عربی   عاشق بی قرار، شیفته و مفتون
۴ والیه نام عربی   مؤنث والی اسم دختر
۵ وانوش ارمنی   دریاچه وان، از سمبل و نمادهای تاریخ ارامنه.
۶ وانیار کردی   با سواد، فارغ التحصیل (نگارش کردی : وانیار).
۷ وجیهه اسم عربی   زیبا، خوش چهره، هم چنین به معنای دارای قدر و منزلت نزد مردم.
۸ وچان اسم کردی   زمان استراحت کوتاه (نگارش کردی : وچان)
۹ وحدانه عربی، فارسی   یکی یکدانه
۱۰ وحیده عربی   مؤنث وحید، یکتا، تک، بی نظیر، یگانه
۱۱ ورتا آرامی   گل، هم ریشه با “ورد” عربی است.
۱۲ وردی نام کردی   کوچک، ریز‏نقش (نگارش کردی : وردی)
۱۳ ورشان عربی   قمری، پرنده ای که در فارسی آن را مرغ الاهی می گویند، کبوتر صحرایی.
۱۴ ورقا عربی   کبوتر، نام درختی کوچک و معروف
۱۵ ورهرام اوستایی، پهلوی   بهرام، نام ستاره مریخ، نام روز بیستم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام فرشته موکل بر مسافران و روز بهرام، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از فرزندان گودرز گشواد که در دربار کاووس پادشاه ‏کیانی بود.
۱۶ وریشه اسم کردی   درخشش، برق (نگارش کردی: وریشه)
۱۷ وسمه عربی   ماده رنگی ای که از نوعی گیاه به دست می آید.
۱۸ وسیم عربی   دارای نشان زیبایی، خوش سیما، زیبا
۱۹ وسیمه عربی   مؤنث وسیم، دارای نشان زیبایی، زیبا.
۲۰ وش کردی  خواستن (نگارش کردی: وهش) اسم دختر ایرانی
۲۱ وشان کردی   افشان، کاشتن، تکان شدید (نگارش کردی: وهشان)
۲۲ وشن کردی  خوب است. (نگارش کردی: وهشهن)
۲۳ ولان کردی   مکانیکهگل زرد بسیار داشته باشد. (نگارش کردی: ولان)
۲۴ ولگا روسی   بلندترین رود اروپا.
۲۵ وناز کردی   با وقار، متین (نگارش کردی: وهناز)
۲۶ وندا کردی   زن و دختر باسواد (نگارش کردی: وهندا)
۲۷ ونوس فرانسوی   الهه زیبایی یونان، ستاره زهره.
۲۸ ونوش کردی   گل بنفشه (نگارش کردی: وهنهوش)
۲۹ وهار نام کردی   فصل بهار (نگارش کردی: وههار)
۳۰ ویان کردی   دلربا، علاقه، محبت، عشق (نگارش کردی : ڨیان)
۳۱ ویانا اوستایی، پهلوی   فرزانگی بخردی دانایی.
۳۲ ویوات نام فرانسوی   گل بنفشه.
۳۳ ویولا ایتالیایی   نام نوعی ساز زهی از خانواده ویولن Viola
www.NameFarsi.com

مشاهده ادامه: نام دختر فارسی با و

نام دختر با و
اسم دختر ایرانی با و