مشاوره انتخاب اسم

اسمهای جدید

نام پسرانه

اسم پسر با ل

اسم پسر فارسی با حرف ل

اسم پسر با ل

اسم پسر با ل نام پسرانه با حرف لام

ردیف نام فارسی  معنی اسم
۱ لار   نام پسر گرگین میلاد، از شخصیتهای شاهنامه
۲ لاوین   اسم منطقه ای مرزی در مغرب ایران
۳ لنا   نمکین – مرکب از لن (نمک سانسکریت) + الف نسبت فارسی
۴ لنبک   از شخصیت های شاهنامه، نام سقائی جوانمرد در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
۵ لواده   از شخصیتهای شاهنامه فردوسی، نام جد گروهی از سپاهیان کیخسرو پادشاه کیانی
۶ لهاک   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران و جزو سپاهیان افراسیاب تورانی
۷ لهراسب   لهراسپ، به معنی صاحب اسب تندرو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر اروندشاه از نژاد کیقباد پادشاه کیانی
۸ لهراسپ   صاحب اسب تندرو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر اروندشاه از نژاد کیقباد پادشاه کیانی
۹ لیبرا   طلا، سکه ای رایج در ایران باستان که وزن آن معادل ۶۵ مثقال یا ۳۲۸ گرم بوده است.
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده اسم پسر ایرانی با ل

اسم پسرانه با ل

اسم پسر فارسی با حرف ل

نام پسر با ز

لیست نام پسر ایرانی با حرف ز

نام پسر با ز

نام پسر با ز

اسم ایرانی ریشه معنی نام
۱ زاگرس  یونانی نام رشته کوهی که از مغرب ایران تا شرق ترکیه و شمال عراق ادامه دارد که همان کوههای پشتکوه کنونی یا پاطاق است و یونانیان آن را زاگرس گفته‌اند.
۲ زاوش یونانی نام ستاره‌ی مشتری، زاوش، مشتری، به قولی از کلمه‌ی یونانی زوس (خدای بزرگ) مشتق باشد. + ن.ک. راوش.
۳ زاهد عربی ۱- پارسا، پرهیزکار؛ ۲- (در تصوف) آن که از دنیا و بهره‌های آن روی گردان است و مدام در حال عبادت و ذکر است؛ ۳- (اَعلام) شیخ زاهد گیلانی از عارفان بنام ایرانی در قرن ۷ هجری
۴ زایر عربی ۱- آن که به زیارت اماکن مقدسه می‌رود، زیارت کننده؛ ۲- (در قدیم) دیدار کننده، زائر؛ ۳- (در قدیم) (به مجاز) تقاضا کنند.

ادامه: مشاهده نام پسر فارسی با ز