اسم سورن

معنی اسم سورن

نام سورن

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم سورن در ثبت احوال ایران

Soren's name
Soren name meaning

همانطور که در قسمت اسم پسر با س و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم سورن اسم فارسی پسرانه است. نامی تاریخی که چون در سال های اخیر کمتر برای نامگذاری انتخاب شده، از دید والدین امروزی یک اسم پسر جدید به حساب می آید. سورن یک نام پسر ۴ حرفی زیبا و خوش آوا برای پسران است که ریشه پارسی دارد. سورن بر اساس پیام های دریافتی ما از سوی کاربران و همراهان نام فارسی و نظرسنجی های انجام شده، محبوبیت زیادی پیدا کرده است.

اگرچه معدود افرادی، نامگذاری این نام را برای یک خودرو اتفاقی منفی می دانند و بیان می کنند که به نظرشان این اسم دیگر مناسب نامگذاری فرزند نیست. اما باید توجه داشت که پیش از انتخاب این اسم از سوی یک شرکت، نام افراد بوده است و هم چنان این نام زیبا از گزینه های خیلی از پدر مادر ها برای انتخاب اسم پسر بوده و هست. مقاله انتخاب اسم انسان برای برند را ببینید.

در ادامه درباره اسم سورن بیشتر بخوانید:

بیشتر بخوانید

نام ساتراپ

معنی اسم ساتراپ

معنی نام ساتراپ

معنی و ریشه دقیق اسم ساتراپ

همانطور که در قسمت اسم پسر با س و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم ساتراپ اسم فارسی، اسم مشترک پسرانه و دخترانه است؛ البته به لحاظ معنایی این اسم بیشتر به نظر می آید برای پسران باشد، اما در برخی منابع این اسم، یک نام دخترانه ذکر شده است؛ ساتراپ نامی زیبا با فراوانی کم است با تاریخچه ای کهن در ایران باستان؛ در ادامه درباره اسم ساتراپ بیشتر بخوانید.

نام ساتراپ
اسم ساتراپ Satrap

بیشتر بخوانید