Nahal name meaning

معنی اسم نهال

نهال

اسم نهال The name of the seedling

نهال اسم زیبا از نظر آوا و معنا، نامی ایرانی با ریشه فارسی است. اسمی که در دهه های مختلف همیشه فراوانی نسبتا کمی داشته است. اسمی که از نظر معنا و ارتباطش با طبیعت اسمی لطیف و مورد پسند بنده و سلیقه من نیز هست. اسم های برگرفته از طبیعت را نیز ببینید.

فونت اسم نهال عکس اسم برای پروفایل:

Nahal name
اسم نهال Nahal name

معنی اسم نهال به ترکی

تنها نکته ای که درباره اسم نهال، باقی می ماند تلفظ نهال در خارج از کشور است که به دلیل وجود حرف ه در میان آن برای خارجی زبان ها کمی تلفظ آن مشکل خواهد بود. البته اگر قصد مهاجرت از ایران را داشته باشید، این نکته قابل تامل خواهد بود

اسم نهال در ثبت احوال ایران

نهال از نام های دخترانه مورد تایید ثبت احوال کشور است.

معنی نهال: (در کشاورزی) درخت يا درختچه‌ نورس كه تازه نشانده شده است. {تازه کاشته شده باشد} ۲- (به مجاز) کودک نورُسته. و به عقیده ما یعنی نشان تازگی و طراوت طبیعت و نهال یعنی دختر خوشرو و با نشاط.

فراوانی اسم نهال در ثبت احوال

فراوانی اسم نهال در حال حاضر طبق آمار ثبت احوال ۱۷۲۲۱ نفر است اما رشد آن با شیب بسیار کم ادامه دارد و انتظار می رود در دو دهه آینده از اسامی با فراوانی خیلی کم باشد.

نوشتن اسم نهال به انگلیسی

اسم نهال به صورت Nahal قابل نوشتن به انگلیسی است اما اگر از نظر تلفظی نوشتار این اسم را داشته باشیم به صورت nahāl خواهد بود.

Nahal
Nahal name design

اسم نهال خوبه؟

در مجموع نهال اسم دخترانه کوتاه (چهار حرفی) و خوش آوا با حرف ن هست که معنی و مفهوم زیبایی دارد.

نظر شما درباره این اسم چیست؟ در قسمت نظرات بنویسید. آهنگ در مورد اسم نهال سراغ دارید؟!