میلاد

معنی اسم میلاد

میلاد

معنی، ریشه و فراوانی (تعداد) اسم میلاد در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم میلاد

معنی میلاد

میلاد به چه معناست؟ Milad Name Meaning

میلاد یعنی: در عربی یعنی تولد اما در فارسی صورت دیگری از مهرداد است، از شخصیت های شاهنامه و نام یکی از دلیران ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی می باشد. پس میلاد از اسم های شاهنامه ای است. میلاد نام پهلوان ایرانی و پدر گرگین است.

بر پایهٔ گفتهٔ تئودور نلدکه (خاورشناس آلمانی)، نام میلاد دگرگون‌شدهٔ نام “مهرداد” است که با گذشت زمان به گونهٔ “میلاد” درآمده است.

ریشه اسم میلاد

ریشه نام میلاد عربی / فارسی است. گرچه برخی از دوستان عزیز بیان می دارند که چون اسم میلاد در شاهنامه فردوسی آمده است، پس یک نام اصیل پارسی است و اصلا ریشه عربی ندارد. اما باید اشاره کنیم بسیاری از واژگان و نام ها در شاهنامه نیز ریشه عربی دارند.

اگر میلاد را صورت عربی اسم مهرداد بدانیم، ریشه اصیل آن فارسی است. مثل اتفاقی که برای اسم خسرو و کسری (کسرا) افتاده است. همچنین اگر به لغت نامه دهخدا و عمید تکیه کنیم، میلاد ریشه عربی دارد.

تاریخچه اسم میلاد

ميلاد یکی از پهلوانان ایرانی شاهنامه در زمان کی‌کاووس است. وقتی که کی‌کاووس آهنگ لشکرکشی به مازندران (با استان مازندران فعلی اشتباه نشود) را می‌کند، ایران را به میلاد می‌سپارد و به او سفارش می‌کند که در صورت پیش آمدن مشکلی، نامه‌ای به زال زر در زاول (زابل فعلی) بنویسد.

علاه بر این در منابع آمده است که شهر میلاجرد واقع در استان مرکزی امروزی، به دستور میلادگرگین احداث شد. در ابتدا این شهر میلاد گرگین نام داشت سپس به میلادگرد و میلاگرد تغییر کرد و بعداز حمله اعراب به ایران تا به امروز این شهر با نام میلاجرد شناخته میشود.

میلاد در لغت نامه دهخدا

برای میلاد در لغتنامه دهخدا دو معنی آمده است. اولی به عنوان اسم عربی و دومی به عنوان اسم خاص:

  1. میلاد (ع اِ) زمان ولادت. (غیاث). وقت زادن. (منتهی الارب، مادهٔ ول د) (السامی) (ناظم الاطباء). ج، موالید. (مهذب الاسماء). زمان ولادت و روز ولادت. (ناظم الاطباء). زمان ولادت و وقت زادن. (آنندراج). گاه زادن. وقت ولادت.
  2. میلاد (اِخ) نام پهلوان ایران. (غیاث). نام یکی از پهلوانان ایران که پدر گرگین بود. (ناظم الاطباء). نام پدر گرگین بوده. (انجمن آرا). نام یکی از پهلوانان ایران.
اسم میلاد
معنی اسم میلاد

بررسی کامل تر اسم میلاد را در ادامه ببینید:

بیشتر بخوانید