اسم پارمیدا

معنی اسم پارمیدا

پارمیدا

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم پارمیدا در ثبت احوال ایران

در قسمت اسم های دختر با پ (نام فارسی) در وبسایت و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، اسم پارمیدا یک اسم فارسی اصیل ایرانی است که به دلیل اینکه سال ها برای نامگذاری انتخاب نشده بود، در دهه اخیر، یک اسم جدید دختر برای خیلی از پدر مادر ها به حساب می آید. (گرچه ریشه اوستایی این نام گویای اصالت و قدمت آن است.)

بیشتر بخوانید