شخصیت متولد بهمن

طالع بینی و خصوصیات مرد بهمن ماه

مرد متولد بهمن ماه

خصوصیات مرد و پسر متولد بهمن ماه

 

واژه بهمن در اوستا (زبان اوستایی) به صورت “وهومنه”، در زبان پهلوی “وهومن” و در زبان فارسی “وهمن” یا “بهمن” آمده شده که کلمه ای است مرکب از دو جزء: (وهو) به معنی خوب و نیک و (مند) از ریشه من به معنی منش: پس یعنی بهمنش، نیک اندیش، نیک نهاد. بهمن نخستین آفریده اهورامزدا است و یکی از بزرگترین ایزدان مزدیسنا. علاوه بر این بهمن اسم پسرانه است. در عالم روحانی مظهر اندیشه نیک و خرد و توانایی خداوند است. شاید این خصوصیات به نوعی در متولدین ماه بهمن وجود داشته باشد که در ادامه خواهید دید.

بیشتر بخوانید