مشاوره انتخاب اسم

اسمهای جدید

گرشاسب

معنی اسم گرشا

معنی نام گرشا

معنی و ریشه دقیق اسم گرشا

همانطور که در قسمت اسم پسر با گ در وبسایت و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم گرشا اسم اوستایی پسرانه است. نامی خوش آوا و کوتاه (اسم پسر ۴ حرفی) که چون در سال های اخیر کمتر مورد استفاده برای نامگذاری و انتخاب اسم قرار گرفته است این روزها یک اسم پسر جدید از دید پدر مادرها به حساب می آید. گرشا خیلی شبیه اسم باستانی گرشاسب هم هست که در ادامه در مورد اسم گرشاسب نیز گفته می شود.

گرشا Garsha

معنی اسم گرشا

توضیحات تکمیلی درباره نام گرشا در ادامه بخوانید:

Continue reading