اسم گلاره

معنی اسم گلاره

معنی نام گلاره

معنی و ریشه دقیق اسم گلاره

همانطور که در قسمت اسم های دختر با گ در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، اسم گلاره یک نام اصیل ایرانی دخترانه است. اسمی خوش آوا با معنی زیبا.

اسم گلاره
گلاره

در ادامه توضیحات تکمیلی درباره اسم گلاره را خواهید خواند.

بیشتر بخوانید