معنی اسم یاسین

یاسین

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم یاسین در ثبت احوال ایران

معنی یاسین yasin name meaning

یاسین یعنی: سوره سی وششم ازقران کریم، نام پیامبر اکرم ، رمزی است بین خداوند و فرستاده اش.

ریشه اسم یاسین

ریشه نام یاسین عربی است.

اسم یاسین در ثبت احوال ایران

فراوانی یاسین در ثبت احوال

تعداد اسم یاسین در ثبت احوال  ۱۲۴۳۹۷ نفر است.

معنی یاسین در ثبت احوال

یاسین = (عربي) (اَعلام) (= يس) سوره‌ي سي و ششم از قرآن كريم، داراي صدو هشتاد و يك آيه.

اسم های مشابه یاسین

اسم دختر که به یاسین بیاد

نام های دخترانه  از جمله اسم های دخترانه متناسب با یاسین هستند.

اسم پسر که به یاسین بیاد

نام های پسرانه  از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام یاسین هستند.

اگر به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید، قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم یاسین چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟