انتخاب نام فارسی Farsi names

 

اسامی فارسی دختر

اسم دختر فارسی شروع شونده با "ه"

ردیف نام فارسی  معنی اسم
1 هرانوش  دختری با روی برافروخته، دختر آتش، کنایه از دختر زیبا روی
2 هستی   وجود، زندگی، زندگانی
3 هما   پرنده ای با جثه بزرگ که قدما می پنداشتند سایه اش بر سر هر کسی بیفتد به سعادت و خوشبختی می رسد،از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر گشتاسپ پادشاه کیانی، و همچنین نام دختر بهمن اسفندیار ملقب به چهرزاد
4 همایون بخت   خوشبخت، خجسته بخت، کامیاب
5 همایون چهر   خوشروی، خوش سیما و زیبا
6 همتا   نظیر، مانند
7 همیشه بهار   گیاهی زینتی یا خودرو با گلهای زرد یا نارنجی که در تمام مدت سال دیده می شود.
8 همیلا   نام ندیمه شیرین همسر خسروپرویز پادشاه ساسانی
9 هنگامه   شگفت انگیز، عالی، فوق العاده، فتنه، آشوب
10 هوبخت   خوشبخت
11 هوتس  به ضم ت، آتوسا، نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی، همسر داریوش و مادر خشایارشا
12 هوتوس  آتوسا، نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی ،همسر داریوش و مادر خشایارشا
13 هوده   راست، درست
14 هور  خور، خورشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام دانایی پرهیزکار در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
15 هورآفرین   آفریننده خورشید
16 هورتاش   (فارسی,ترکی) هور (فارسی) + تاش (ترکی) آنکه چون خورشید نورانی است.
17 هورتن   آن که تن و بدنی پاک و درخشان چون خورشید دارد
18 هورچهر   آن که چهره و سیمایی درخشان و نورانی چون خورشید دارد.
19 هورخش   آفتاب عالمتاب
20 هورداد   داده خورشید
21 هوردخت   دختری زیبا چون خورشید
22 هوردیس   زیبا و روشن چون خورشید
23 هوررخ  هورچهر
24 هورزاد   زاده خورشید
25 هورزاد   خوب زاده، اصیل، شریف
26 هورشاد   مرکب از هور (خورشید) + شاد
27 هورشید   خورشید، آفتاب
28 هورمهر   خورشید اسامی زیبای پارسی
29 هورناز   خورشید زیبا
30 هوروش   درخشان و زیبا چون خورشید
31 هوزان   نرگس نو شکفته
32 هومهر   دوست
33 هویار   یار خوب و خوش
34 هیلا   پرنده ای شکاری کوچکتر از باز
www.NameFarsi.com


مشاهده ادامه نام های دختر ایرانی با حرف ه شروع می شوند.

صفحه نخست |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما