اسم ایرانی

لیست کامل نام های فارسی اصیل و اسم های ایرانی جدید دختر و پسر با معنی زیبا

اسم دختر ایرانی

اسم پسر ایرانی

نام فارسی دختر

نام فارسی پسر

نام فارسی: مرجع اسم ایرانی

اسم های ایرانی قسمتی از زبان و در نتیجه فرهنگ ما ایرانیان است. انتخاب اسم برای فرزند از مهمترین اقدامات پدر مادرهای ایرانی با شنیدن خبر آمدن فرزند به زندگیشان است. نام فارسی در دهه اخیر تلاش زیادی در گردآوری و معرفی نام های ایرانی دختر و پسر به ایرانیان داشته است و مرجع تا فارسی زبانان و ایرانیان انتخاب اسم مناسب تری برای فرزند دختر یا پسر خود داشته باشند. اسم اولین هدیه ای است که به کودک خود می دهید. هدیه ای که تا آخر عمر همراه او خواهد بود.