نام فارسی Farsi names

 

نام دختر ایرانی

نام دختر ایرانی با حرف ص:

اسم دختر ایرانی با حرف صاد که بیشتر این نام های اسم های دختر مذهبی هستند. چون حرف "ص" یک حرف از زبان عربی است.
خیلی از نام ها نیز از ترکیب یک واژه عربی و فارسی ساخته شده اند. که در مجموع نمی توان گفت اسم فارسی است یا عربی. شاید بهتر باشد که بگوییم اسم دختر ایرانی هستند.

ردیف اسم ایرانی ریشه نام   معنای اسم
1 صاباح ترکی   ترکی از عربی صبح (صباح)
2 صاباح گل ترکی، فارسی   صاباح (ترکی) + گل (فارسی) مرکب از صاباح (صبح) + گل
3 صابره اسم عربی   مؤنث صابر (شکیبا)
4 صابرین عربی  جمع صابر، بانوی صبور و شکیبا
5 صادقه عربی  مونث صادق، زن راستگو و درستکار
6 صالحه عربی  مؤنث صالح، شایسته و درستکار، نیک، خوب، دارای اعتقاد و عمل درست دینی
7 صبا عربی   نسیم ملایمی که از طرف شمال شرق می وزد، پیام رسان میان عاشق و معشوق، نام یکی از شعب بیست و چهارگانه موسیقی قدیم، نام موسیقیدان معروف موسیقی قدیم، نام موسیقیدان معروف ایران
8 صباحت عربی   زیبایی، جمال
9 صبح آسا فارسی، عربی   صبح (عربی) + آسا (فارسی) مانند صبح سپید و روشن
10 صبح جبین عربی   سپید چهره ، سپید پیشانی اسم زیبای دختر
11 صبح چهر عربی، فارسی   صبح چهره، صبح (عربی) + چهره (فارسی) آن که چهره ای سپید چون صبح دارد.
12 صبرا عربی، فارسی  بردباری در برابر سختی ها و ناملایمات، شکیبایی، صبور و شکیبا
13 صبرناز عربی، فارسی   صبر (عربی) + ناز (فارسی) مرکب از صبر بردباری + ناز زیبا
14 صبرینه عربی، فارسی   صبر (عربی) + ینه (فارسی) نام گیاهی است.
15 صبریه عربی  بردبار، شکیبا
16 صحرا عربی   بیابان، میدان جنگ، دشت هموار
17 صحو عربی   حالت هوشیاری سالک پس از بی خودی
18 صدا عربی   انعکاس صوت، پژواک
19 صدف عربی  نوعی جانور نرم تن که گذشتگان معتقد بودند اگر قطره باران در آن جا بگیرد به مروارید تبدیل می شود، نام سه ستاره به شکل مثلث نیز می باشد.
20 صدیقه عربی   مؤنث صدیق، بسیار راستگو و درستکار، لقب عایشه همسر پیامبر (ص) و لقب مریم (ع) نام دخترانه
21 صغری عربی   مؤنث اصغر، زن کوچک تر و هر شیء مؤنث که کوچک باشد.
22 صفاناز عربی، فارسی   صفا (عربی) + ناز (فارسی) آن که دارای یکرنگی و زیبایی است.
23 صفورا عبری  مصرف کننده اندوخته ها، خالی کننده ظروف، نام همسر حضرت موسی و دختر حضرات شعیب
24 صفیه عربی   مؤنث صفی، نام یکی از همسران پیامبر (ص) اسم ایرانی دختر
25 صنم عربی   بت، معشوق، دلبر
26 صنم دخت عربی، فارسی   صنم (عربی) + دخت (فارسی) دختر زیبارو و دلبر
27 صنم رو عربی، فارسی   صنم (عربی) + دخت (فارسی) آن که دارای صورت زیبا و دلبرانه است.
28 صنم گل عربی، فارسی   صنم (عربی) گل (فارسی) مرکب از صنم (بت) + گل
29 صنم ناز عربی، فارسی   صنم (عربی) + ناز (فارسی) دلبر زیبا و عشوه گر
30 صونا عربی، فارسی  صیانت، پارسایی، خویشتنداری از گناه
31 صهبا نام عربی   شرابی که مایل به سرخی باشد، شراب انگوری
www.NameFarsi.com

 

مشاهده نام های دختر فارسی که با صاد شروع شوند.

 

صفحه نخست |  درباره ما  |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما