نام فارسی زیبا

نام گلها

نام فارسی

درباره نام فارسی

وبسایت نام فارسی با گردآوری لیست کامل نام های فارسی و تفکیک اسم های ایرانی دختر و پسر و معرفی مجموعه نامهای اصیل فارسی در قدم اول و معرفی نامهای مرسوم ایرانی دیگر که ریشه های غیر پارسی دارند (مانند ترکی، کردی و ...) در قدم بعدی، سعی در ارائه ی لیست کامل اسامی ایرانی به فارسی زبانان سراسر جهان دارد تا کمکی در انتخاب نام فرزند دختر و پسر و انتخاب اسم مناسب برای شرکت و کسب و کار به ایرانیان عزیز نموده و قدم مثبتی در انتقال فرهنگ اصیل ایرانی برداشته باشد.
 

طبقه بندی نام های ایرانی

نامهایی که در حال حاضر در زبان کشور عزیزمان مرسوم هستند، به 2 بخش: اسم های اصیل فارسی و اسامی ایرانی غیر فارسی تقسیم می شوند:

نام های اصیل فارسی

که شامل اسم های زیبای دختر و پسر پارسی بوده و اصیل ترین مجموعه نام های ایران زمین هستند که جالب است وقتی به معنی و ریشه این نام ها مراجعه می کنیم خیلی از آنها با شاهنامه فردوسی ارتباط دارند و براستی که فردوسی گرانقدر با کتاب شاهنامه اش زبان فارسی را زنده نگه داشته است.

نام های ایرانی (غیر فارسی)

که شامل مجموعه اسم های دختر و پسر ایرانی به تفکیک حرف شروع شونده شان با ارائه ریشه نام ها می باشد. در این لیست اسامی زبان های ترکی، کردی، بلوچی، لری، گیلکی و اسمهای زبانهای باستانی ایران مثل اوستایی، پهلوی، بابلی، آشوری و نام های عربی، ارمنی و عبری، هم چنین نام هایی که از زبان های دیگر فرهنگ ها وارد زبان ایرانی شده اند مانند اسامی انگلیسی، ایتالیایی، فرانسوی، یونانی وجود دارد.

 

 

نام فارسی |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما