نام فارسی Farsi names

 

نام دختر ایرانی

نام دختر ایرانی (غیر فارسی) که با حرف ح شروع می شود:

نام دختر فارسی اصیل که با حرف ح شروع شود وجود ندارد.

 

اسم های (عربی | پارسی) دخترانه ایرانی شروع شونده با ح:

ردیف اسم ایرانی  معنی نام
1 حورآسا   حور (عربی) + آسا (فارسی) = کسی که چون حور زیبا است.
2 حورآفرین   حور (عربی) + آفرین (فارسی) : مرکب از حور (زن زیبای بهشتی) + آفرین (آفریننده)
3 حورا   زن زیبای بهشتی
4 حورجهان   حور (عربی) + چهر (فارسی) آن که سیمایی زیبا مثل حور دارد.
5 حوردیس   حور (عربی) + دیس(فارسی) آن که چون حور زیباست.
6 حوررخ   حور (عربی) + رخ (فارسی) کسی که چهره ای زیبا چون حور دارد.
7 حورزاد   حور (عربی) + زاد(فارسی) زاده حور، زیبا
8 حوروش   حور (عربی) + وش (فارسی) آن که چون حور زیباست. نام زیبای دخترانه
9 حوری   حور (عربی) + ی (فارسی)، زن زیبا، زن زیبای بهشتی
10 حوری بانو   حور (عربی) + ی (فارسی) + بانو (فارسی) = زن زیبای بهشتی
11 حوری دخت   حور (عربی) + ی (فارسی) + دخت (فارسی) مرکب از حوری (زن زیبای بهشتی) + دخت (دختر)
12 حوری رخ   حور (عربی) + ی (فارسی) + رخ (فارسی) آن که چهره ای زیبا چون حوری دارد.
13 حوری زاد   حور (عربی) + ی(فارسی) + زاد (فارسی) زاده حوری، زیبا
14 حوری لقا   حور (عربی) + ی (فارسی) + لقا (عربی)، نام قهرمان کتاب عاشقانه و غنایی حور لقا و حمراه، آنکه چون حوری زیبا می باشد.
15 حوریا   حور (عربی) + ی (فارسی) + ا (فارسی) آن که چون حور زیباست.
16 حلیا   مرکب از حلی عربی و الف تانیث فارسی، زینت وزیور، پیرایه، خوش آمدن در چشم اسم دختر
17 حسیبا   مرکب از حسیب (به معنای پاک نژاد و پاکزاد) و الف نسبت = دختر با اصل و نسب
www.NameFarsi.com

مشاهده ادامه نام های دختر ایرانی با حرف ح شروع می شوند.

صفحه نخست |  درباره ما  |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما