نام فارسی Farsi names

 

نام دختر ایرانی

نام دختر فارسی که با ز شروع شود:

ردیف اسم فارسی  معنی نام
1 زربانو   زنی که همانند زر می درخشد، اسم دختر رستم دستان پهلوان شاهنامه
2 زربین   سرو کوهی
3 زرپری   آنکه مثل زر و پری درخشنده و زیباست.
4 زرتا   همتای زر، درخشان و زیبا مثل طلا اسم دختر
5 زرتاج   زرین تاج، تاج طلا
6 زرخاتون  زر (طلا) + خاتون (بانو)
7 زردخت   مرکب از زر (طلا) + دخت (دختر)
8 زردیس   به شکل زر
9 زرشام   نام دختری از خاندان جمشید پادشاه کیانی
10 زرکا   گیلکی نوعی پرنده اسم دخترانه اصیل فارسی
11 زرگل  زرین گل
12 زرمان   مانند زر، بسیار زیبا
13 زرناز   مرکب از زر (طلا) + ناز (کرمه)
14 زرنگیس   زرین گیس، دختری که موی طلایی رنگ دارد.
15 زرنوش   نام شهری که دارا آن را بنا کرده بود.
16 زرواندخت   مرکب از زروان (نام ایزدی) + دخت (دختر)
17 زرین   از جنس زر، به رنگ زر، طلایی
18 زرین تاج   زرین (فارسی) + تاج (معرب) آن که تاجی از طلا بر سر دارد.
19 زرین دخت   مرکب از زرین (طلایی یا از جنس زر) + دخت (دختر)
20 زرین گل   دختری که چون گلی زرین زیبا و درخشان است.
21 زرین گیس   آن که موهایی به رنگ طلا دارد، نام زنی در منظومه ویس و رامین
22 زرین مهر   خورشید طلایی
23 زرین نرگسه   ستاره های آسمان
24 زرین نگار   آراسته شده با زر
25 زرین همای   همای زرین، آفتاب
26 زرین هور   خورشید طلایی
27 زرینه   نام رودی که از کوههای کردستان سرچشمه می گیرد وبه دریاچه ارومیه می ریزد.
28 زگما   نام پلی در زمان سلوکیان که سلوکیه را به شهر آپاما وصل می کرد.
29 زمانه   روزگار، چرخ
30 زمزمه   صدای حرف زدن آهسته ، صدای آواز خواندن آهسته ، صدایی که از سازهای موسیقی شنیده می شود، آهنگ نام ایرانی اصیل
31 زنبق   گلی درشت به رنگ های بنفش، سفید، یا زرد
32 زهراناز  درخشنده و نازنین، ترکیبی قشنگ از نام زهرا
33 زیبا   آن که یا آنچه دیدنش چشم نواز و خوشایند است، دلنشین، مطبوع
34 زیباچهر   آن که چهره ای زیبا دارد، زیبا Farsi girl names
35 زیبارخ   کسی که سیمای زیبا دارد، زیبا
36 زیبان   زیبا، خوشایند
37 زیبنده   شایسته، سزاوار، زیبا، آراسته
38 زینا   مخفف زیناوند، لقب تهمورث پادشاه پیشدادی
39 زیور   زینت، پیرایه
40 زیورتاج  آن که چون زیور و جواهری بر تاج می درخشد.
www.NameFarsi.com


مشاهده سایر اسم های دختر ایرانی که با ز شروع می شوند.

 

صفحه نخست |  درباره ما  |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما