نام فارسی Farsi names

 

نام دختر ایرانی

نام دختر فارسی که با ص شروع شود:

اسم دختر با ص

که البته در واقع هیچ کدام از این نام ها فارسی اصیل نیستند و از زبان عربی وارد زبان فارسی شده اند. حرف "ص" از حروف عربی است.

ردیف اسم دختر فارسی  معنی نام
1 صاباح گل  مرکب از صاباح (ترکی به معنای: صبح) + گل (فارسی)، گل صبح
2 صدپر   گل سرخ نام اصیل فارسی
3 صنوبر   معرب از فارسی، نام درختی همیشه سبز
4 صوفیا   نوایی در موسیقی است.
www.NameFarsi.com

 

مشاهده سایر اسم های دختر ایرانی که با صاد شروع می شوند.

 

صفحه نخست |  درباره ما  |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما