نام فارسی Farsi names

 

نام دختر فارسی که با ع شروع شود:

اسم اصیل پارسی که با حرف عین شروع شود در لیست نام های سایت وجود ندارد.
در بخش زیر نام هایی که ترکیب فارسی عربی هستند آورده شده است.

نام دختر ایرانی

اسم های دختر فارسی ، عربی که با ع شروع می شوند:

شماره نامها  معنای اسم
1 عالم تاج   عالم (عربی) + تاج (فارسی) آن که چون تاجی بر بالای هستی می درخشد.
2 عجب نوش   عجب (عربی) + نوش (فارسی) اسم شخصیت زنی در منظومه خسرو و شیرین
3 عرشیان   عرش(عربی) + ی(فارسی) + ان (فارسی)، فرشتگان، ملائکه
4 عرفانه   عرفان (عربی) + ه (فارسی) مرکب از عرفان (معرفت) + ه (پسوند نسبت)
5 عزت بانو   عزت(عربی) + بانو(فارسی) بانوی گرامی و ارجمند
6 عزت زمان   عزت (عربی) + زمان (فارسی)، عزت الزمان اسم اصیل فارسی
7 عطرسای   عطر (عربی) + سا (فارسی)، معطر و خوشبو کننده
8 عطرین  منسوب به عطر، دل انگیز، معطر، خوشبو
9 عنبربو  عنبر (عربی)+ بو، معطر، آنکه بوی خوش دارد.
www.NameFarsi.com

مشاهده سایر اسم های دختر ایرانی که با ع شروع می شوند.

 

صفحه نخست |  درباره ما  |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما