نام فارسی Farsi names

 

نام دخترانه

نام دختر فارسی که با ق شروع شود:

ردیف اسم دختر فارسی  معنی نام
1 قشنگ  زیبا، خوشگل
2 قشنگ گل  گل زیبا، دختری که چهره اش مثل گل زیبا و لطیف است. اسم دختر
3 قیدافه  از شخصیت های شاهنامه، نام زنی جهانجوی و بخشنده و پادشاه اندلس در زمان اسکندر مقدونی
www.NameFarsi.com


مشاهده سایر اسم های دختر ایرانی که با ق شروع می شوند.

 

صفحه نخست |  درباره ما  |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما