نام های زیبای لری

 

اسم دخترانه لری اسمهای زیبای پسر و دختر لری

اسم لری پسرانه

ردیف نام لری  معنی و ریشه اسم
1 آریانا اسم دخترانه لری مشتق از کلمه آرییی (ایرانی)
2 بردین  نام پسرانه لری به معنای مثل سنگ و کنیه از رویین تن (لری: یعنی تمام لرها)
3 تیارا روشنی چشم نامی برای دختر و پسر (لری بختیاری)
4 تیام به معنی چشم هایم و در واقع به مفهوم عزیز دل یا همه چیزم می باشد. اسمی پسرانه و دخترانه
5 چیدا مانند مادر یا از لحاظ مهر و عاطفه شبیه مهر مادرانه، برای دختر
6 چیمه مثل ماه نامی دخترانه
7 سیدا سرپناه مادر، اسم زیبا برای دختر
8 ویرا یاد و خاطره، اسم دختر و پسر
9 هانا فریاد، اسم دختر (لری لرستان)
10 هرسام  اشکهام کنیه از عزیزم، نامی برای دختر (لری بختیاری)
11 هرنگ تاب و توان دل و مجازا قدرت و امید زندگی، برای دختر و پسر
12 هیلمی داری موی بور و زرد مانند. اسم زیبا برای دختر خانم ها (لری لرستانی)
www.NameFarsi.com


مشاهده لیست کامل نام های ایرانی.

لیست کامل اسم های لری

 

صفحه نخست |  اسم فارسی پسر |  اسم فارسی دختر  |  تماس با ما